Địa chỉ: Thôn Thanh Phác- Thanh Vân
Điện thoại: 3.565.101
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Thanh Vân

Thôn Thanh Phác- Thanh Vân
3.565.101
c0thanhvan@bacgiang.edu.vn