Địa chỉ: Thôn Thanh Phác- Thanh Vân
Điện thoại: 3.565.101
 13/01/20  Hoạt động chuyên môn  123
vài nét cơ bản về buổi sinh hoạt
 17/09/19  Tin nhà trường  124
Vài nét về hoạt động của giờ ăn của trẻ ,hoạt động tổ chức cho trẻ ăn trưa ở trường mâm non là vô cùng quan trọng qua bữa ăn trẻ học được cách giao tiếp ứng sử,và đạc biệt nguồn dinh dưỡng cho trẻ.
 17/04/19  Tin nhà trường  130
lợi ích của việc trồng rau rạch tại trường học